สโมสรโรตารีจันทบุรี มอบเงินและสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย จากไฟฟ้าลัดวงจร 3 ครอบครัว

สโมสรโรตารีจันทบุรี มอบเงินและสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย จากไฟฟ้าลัดวงจร 3 ครอบครัว

สโมสรโรตารีจันทบุรี นำโดย นายกสรญา นิลเจิดสิริ นำสมาชิกไปมอบเงิน อาหาร เสื้อผ้า ผ้าห่ม ที่นอนมุ้งและสิ่งของจำเป็น ให้ 3 ครอบครัว ที่ประสบอัคคีภัย จากไฟฟ้าลัดวงจร ณ ตรอกเมตตา 1 ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยเหตุไฟไหม้ นี้ เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยมีนายกกิจฏพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศบาลเมืองจันทบุรีเป็นผู้อำนวยความสะดวกในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรในครั้งนี้