สโมสรโรตารีจันทบุรี มอบรถวีลแชร์และที่นอนลม จำนวน 6ชุดให้ผู้ป่วยและผู้พิการในจังหวัดจันทบุรี

สโมสรโรตารีจันทบุรี มอบรถวีลแชร์และที่นอนลม จำนวน 6ชุดให้ผู้ป่วยและผู้พิการในจังหวัดจันทบุรี

สโมสรโรตารีจันทบุรีจัดกิจกรรมวันโรตารีมีน้ำใจให้ความรัก วันก่อตั้งโรตารีสากล มอบรถวีลแชร์และที่นอนลม จำนวน 6ชุดให้ผู้ป่วยและผู้พิการในจังหวัดจันทบุรี โดยนายกชวลิตและแอนน์บุษกร มอบเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่จำเป็นให้ด้วยเป็นเงิน 6,000บาท มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 30 ท่านเมื่อ 23 ก.พ.67