สโมสรโรตารีจันทนิมิต มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสนาม อ.ขลุง

สโมสรโรตารีจันทนิมิต มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสนาม อ.ขลุง

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 สโมสรโรตารีจันทนิมิต นำโดย นายกสโมสร คณะกรรมการบริหารสโมสร และเพื่อนสมาชิกสโมสร ร่วมกับกลุ่มชมรมชาวเหนือจันทบุรี ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ นม ขนม กระดาษชำระ สบู่ยาสีฟัน อื่นๆให้กับผู้ป่วย โรงพยาบาลสนาม แสงแดง บ้านโชคดี อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสโมสรและกลุ่มชมรมชาวเหนือทุกท่าน ที่ร่วมด้วยช่วยกันทำให้การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี