สโมสรโรตารีจันทนิมิตมอบสิ่งของ เครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปโภค บริโภค ให้โรงพยาบาลสนาม อ.สอยดาว

สโมสรโรตารีจันทนิมิตมอบสิ่งของ เครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปโภค บริโภค ให้โรงพยาบาลสนาม อ.สอยดาว

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น สโมสรโรตารีจันทนิมิต สโมสรโรตารี E club 3340 สโมสรโรตารี เขาสอยดาว ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบสิ่งของ เครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปโภค บริโภค ให้โรงพยาบาลสนาม บ้านเขาแก้ว ต.ปะตง อ.สอยสาว จ.จันทบุรี ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รักษาตัว ที่ติด โรคระบาด covid-19 ขอขอบคุณ อผภ.สุวรรณ สรรภาภรณ์, ผวล.พรรณธิดา โรจน์วรรณสินธุ์ ท่านนายกทั้ง 3 สโมสร และ สมาชิกทั้ง 3 สโมสร คณะเจ้าหน้าที่ ที่คอยต้อนรับในการจัดงานครั้งนี้