สโมสรโรตารีจันทบุรี จันทบูร และจันทนิมิตรณรงค์ให้สมาชิกและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันโปลิโอโลก

สโมสรโรตารีจันทบุรี จันทบูร และจันทนิมิตรณรงค์ให้สมาชิกและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันโปลิโอโลก

สโมสรโรตารีจันทบุรี จันทบูร และจันทนิมิต ร่วมจัดกิจกรรมวันโปลิโอโลก 24 ตุลาคม 2566 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เตียงรถเข็น 1ค้นและวีลแชร์ 7 คัน รณรงค์ให้สมาชิกและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โดยมอบของที่ระลึก สิ่งของ อาหารเครื่องดื่มให้ผู้บริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,400 บาท