สโมสรโรตารีชุมแพ ร่วมงานวันเด็ก ที่หน้าเทศบาลเมืองชุมแพ

สโมสรโรตารีชุมแพ ร่วมงานวันเด็ก ที่หน้าเทศบาลเมืองชุมแพ

สโมสรโรตารีชุมแพ ร่วมงานวันเด็ก ที่หน้าเทศบาลเมืองชุมแพ