สโมสรโรตารีชุมแพจัดอบรมวัยรุ่นหญิงวัยใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร (Stop Teen Mom)

สโมสรโรตารีชุมแพจัดอบรมวัยรุ่นหญิงวัยใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร (Stop Teen Mom)

เมื่อ 25 ส.ค.66 สโมสรโรตารีชุมแพ โดย นายสินสมุทร คุณประทุม นายกสโมสรโรตารีชุมแพ ปีบริหาร 2566-2567 พร้อมมวลมิตรโรแทเรียน นางพิศมัย ศิริธนชัย อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล ประธานโครงการ จัดอบรมวัยรุ่นหญิงวัยใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร(Stop Teen Mom) ณ อาคารเกรียงไกร วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลชุมแพ มีนักศึกษาหญิง ระดับชั้น ปวช. จำนวน 200 คน เข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางเพศสัมพันธ์ให้กับเยาวชน ทั้งในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหญิงที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนหญิงให้มีความภาคภูมิใจในการรักนวลสงวนตัว รวมถึงการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของกลุ่มวัยรุ่นหญิง ซึ่งเชื่อว่าองค์ความรู้ต่างๆ จะเป็นประโยชน์และเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับสตรีตามแนวทางของโรตารีสากล