สโมสรโรตารีชุมแพ นำผ้าห่มกันหนาวไปแจกจ่ายแก่นักเรียนยากจน 7 แห่ง

สโมสรโรตารีชุมแพ นำผ้าห่มกันหนาวไปแจกจ่ายแก่นักเรียนยากจน 7 แห่ง

#สโมสรโรตารีชุมแพ <www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E?__eep__=6&__cft__[0]=AZUheLTuYTyQ3TDuG99UZ3FoWE9DHDHdi1PwRJpRYPOkq0LG4Cf87P7RCOStQCNSZ9DD-Q98osTZq-2WQgquXMBgGhZMa20m6uTTIW_8JpQ-5NoAUCb0UyW44HDLEokOS1xy7n5ZYtTXloIQLF7hJRIbEeMRSeV_5nZ8AlXkMKkr4_E9pDp268razuJgBfux0zI&__tn__=*NK-R> โดยการนำของ อชภ.พิศมัย ศิริธนชัย ประธานโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งคม นย.สินสมุทร คุณประทุม นายกสโมสร นำผ้าห่มกันหนาวไปแจกจ่ายแก่นร.ยากจน 7 แห่ง ได้แก่ รร.หนองหล่มคลอยเตย รร.ชุมชนห้วยยาง รร.บ้านนํ้าอุ่น รร.นำ้พุหินลาด อ.คอนสาร รร.บ้านวังยาว รร.บ้านโนนโก และ รร.นาหนองทุ่มวิทยาคม อ.ชุมแพ สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กนักเรียนทั่วหน้า