สโมสรโรตารี อีคลับ ดอลฟิน พัทยาจัดกิจกรรมปลูกป่าโกงกางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สโมสรโรตารี อีคลับ ดอลฟิน พัทยาจัดกิจกรรมปลูกป่าโกงกางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 กันยายน 2564 สโมสรโรตารี อีคลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล นำโดย นายกชนัญดา กองพล และสมาชิกสโมสร เดินทางลงเรือที่ท่าเรือแหลมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ข้ามทะเลไปที่เกาะพระ เพื่อทำกิจกรรมปลูกป่าโกงกาง ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นหนึ่งในโครงการที่โรตารีสากล ให้ความสำคัญ สโมสรโรตารี อีคลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล จึงได้ร่วมกับสโมสรโรตารี อิสเทิร์นซีบอร์ด ทำกิจกรรมปลูกป่าโกงกางในครั้งนี้ และในวันนี้ได้รับเกียติจาก นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกป่าโกงกางที่เกาะพระแห่งนี้ด้วย