สโมสรโรตารีอี-คลับ ดอลฟิน พัทยา เลี้ยงอาหารกลางวัน รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่

สโมสรโรตารีอี-คลับ ดอลฟิน พัทยา เลี้ยงอาหารกลางวัน รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่

สโมสรโรตารีอี-คลับ ดอลฟิน พัทยา เลี้ยงอาหารกลางวัน รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พร้อมแจกของขวัญให้แก่เด็กๆเนื่องในช่วงเทศกาลคริสต์มาสรวมกว่า 28,000 บาท