สโมสรโรตารีอี-คลับ ภาค3340มอบเครื่องปรับอุณหภูมิเด็กแรกคลอด

สโมสรโรตารีอี-คลับ ภาค3340มอบเครื่องปรับอุณหภูมิเด็กแรกคลอด

วันที่10 สิงหาคม2561 สโมสรโรตารี อี-คลับภาค3340 จัดพิธีส่งมอบเครื่องปรับอุณหภูมิเด็กแรกคลอดในภาวะวิกฤติ ให้กับโรงพยาบาลแหลมสิงห์ โดยมีท่านสุรพล ทวีแสงสกุลไทย ผู้ว่าการภาค3340 เป็นประธานในการส่งมอบ นย.ชัยวัฒน์ เจริญวัธน์ นำมวลสมาชิกสโมสรโรตารีร่วมกิจกรรม เราได้รับเกียรติจาก ท่านนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ สมาชิกสโมรโรตารีธนบุรี ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ และสมาชิกสโมสรโรตารีอื่นๆเข้าร่วมกิจกรรมโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมสิงห์ได้กล่าวขอบคุณสโมสรโรตารีที่มอบสิ่งที่ขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลแหลมสิงห์