สโมสรโรตารีอีคลับภาค3340 มอบหนังสือและจัดกิจกรรมเติมความรู้สู่เด็กก่อนปฐมวัยและประถมวัย

สโมสรโรตารีอีคลับภาค3340 มอบหนังสือและจัดกิจกรรมเติมความรู้สู่เด็กก่อนปฐมวัยและประถมวัย

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สโมสรโรตารี อีคลับ ภาค 3340 ได้ดำเนินการบำเพ็ญประโยชน์โครงการต่อเนื่อง “เติมความรู้สู่เด็กก่อนปฐมวัยและประถมวัยทั้งในและนอกห้องเรียน” นำโดย นายกสโมสร เมธัสสินี หอมทรัพย์ ณ โรงเรียนบ้านโชคดี อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยนำหนังสือ เสื้อผ้า รองเท้า ขนม ไอติม พร้อมทั้งนำเสื้อโรตารี”คนดีของสังคม” สีขาวไปมอบให้นักเรียนทุกคน เพื่อที่จะให้น้องๆได้ใส่ทำกิจกรรมในวันพระ และยังมีกิจกรรม มอบทุนการศึกษา ให้น้องๆนักเรียนที่ ชนะการประกวดเขียนเรียงความเรื่องการอ่าน และรางวัลอ่านออกเสียงภาษาไทยยอดเยี่ยมของนักเรียนประถมต้น พร้อมทั้งมอบทุนขวัญและกำลังใจ ให้กับคุณครูที่สอนนักเรียนจำนวน16 คน ที่มีความบกพร่องการเรียนรู้