สโมสรโรตารี อี-คลับ ภาค3340 มอบท่อสำหรับใช้ต่อกลับเครื่องช่วยหายใจเด็กแก่โรงพยาบาล

สโมสรโรตารี อี-คลับ ภาค3340 มอบท่อสำหรับใช้ต่อกลับเครื่องช่วยหายใจเด็กแก่โรงพยาบาล

เมื่อวันที่4 สิงหาคม2564 สโมสรโรตารี อี-คลับ ภาค3340 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นท่อสำหรับใช้ต่อกลับเครื่องช่วยหายใจ โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากที่สโมสรโรตารี อี-คลับภาค3340 ได้มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดพิเศษ สำหรับเด็กแรกคลอด ไปแล้วเมื่อเดือนกย.2563 ในโครงการ GG#2097897 โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส่งมอบในวันนี้มีมูลค่า 177,000.- บาท พร้อมกับ มอบสบู่สำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรค อีก100 ก้อน จาก บริษัท 4 MIND SINK ที่ได้จัดส่งมาร่วม บริจาค ในครั้งนี้ และขอขอบคุณ ท่านนย. เพชรสุภางค์ ธีระรัตนนุกูลชัย จากสร.ร้อยเอ็ด ที่ได้เป็นสะพานบุญ ประสานงานให้ค่ะ