สโมสรโรตารีอีคลับ ภาค 3340 มอบเครื่องตรวจ ATK จำนวน180 ชุดให้กับโรงเรียนเพื่อตรวจนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน

สโมสรโรตารีอีคลับ ภาค 3340 มอบเครื่องตรวจ ATK จำนวน180 ชุดให้กับโรงเรียนเพื่อตรวจนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สโมสร Rotary E-club District 3340 ได้นำเครื่องตรวจ ATK จำนวน180 ชุดไป มอบให้ โรงเรียนบ้านเครือหวาย อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สืบเนื่องจากทางโรงเรียน จะเปิดทำการเรียนการสอน แต่ไม่มีงบจัดซื้อ เครื่องตรวจ ชนิดดังกล่าว จึงได้ขอมายังทางสโมสร นับเป็นเรื่องที่ประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับ