สโมสรโรตารีอีคลับภาค3340 มอบเงินช่วยเหลือให้น้องตัดแว่นตา เพื่อประโยชน์ในการศึกษา

สโมสรโรตารีอีคลับภาค3340 มอบเงินช่วยเหลือให้น้องตัดแว่นตา เพื่อประโยชน์ในการศึกษา

สโมสรโรตารี E- Club ภาค 3340 ได้มีการจัดประชุมสโมสร และ ได้เชิญ น้องนักเรียน และคุณครูประจำชั้น มาเข้าร่วมประชุมด้วย มีการแนะนำตัว และ มีการหารือเรื่องปัญหา เพื่อจะได้ช่วยเหลือ ตามแนวโครงการ Empowering Girls ในลำดับถัดไป และทางสโมสร จันทนิมิต และ E- Club of District 3340 ได้มอบเงินช่วยเหลือ ในเบื้องต้นให้น้องไปตัดแว่นสายตา เพื่อประโยชน์ ในการศึกษา ขณะนี้ น้องกำลัง เตรียมตัว เพื่อที่จะสอบเข้าในลำดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4 ของ โรงเรียน ประจำจังหวัด สาขาวิทยาศาสตร์ มีความสามารถ ด้านกีฬา และผลการเรียนดี