สโมสร โรตารี อี-คัลบ ภาค3340 ลงพื้นที่มอบวีแชร์ และ เตียงลมให้ผู้ป่วยติดเตียง และมีความบกพร่องทางสายตาและกายภาพ

สโมสร โรตารี อี-คัลบ ภาค3340 ลงพื้นที่มอบวีแชร์ และ เตียงลมให้ผู้ป่วยติดเตียง และมีความบกพร่องทางสายตาและกายภาพ

สโมสร โรตารี อี-คัลบ ภาค3340 นำโดย นายกสมชาย เศรษฐ์เวคิน พร้อมมวลมิตรสมาชิก ลงพื้นที่มอบวีแชร์ และ เตียงลม ในพื้นที่ หมู่ 7- 8 ตำบลพลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จังหวัด จันทบุรี 1. นาย ประโยชน์ มานะกิจ ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดัน และเป็นผู้ป่วยติดเตียง 2. นาง สังวาล ธรรมเกษร บ้านทุ่งตาอิน ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และจำเป็นต้องตัดนิ้วเท้า ทำให้เป็นผู้ป่วยติดเตียงมาหลายปี 3. น.ส. นีรนุช ชอบชน พิการทางการมองเห็น และ ไม่สามารถเดินได้