สโมสรโรตารีอีคลับ ภาค 3340 จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพทางด้านศิลปะให้กับน้องๆ เด็กผู้หญิง Empowering Girls ในช่วงปิดเทอม

สโมสรโรตารีอีคลับ ภาค 3340 จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพทางด้านศิลปะให้กับน้องๆ เด็กผู้หญิง Empowering Girls ในช่วงปิดเทอม

สโมสรโรตารีอีคลับ ภาค 3340 จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพทางด้านศิลปะให้กับน้องๆ เด็กผู้หญิง Empowering Girls ในช่วงปิดเทอม ณ สวนภัทรธร จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้น้องๆได้ทำกิจกรรมเพื่อที่จะเปิดโอกาสค้นพบสิ่งที่เป็นความสามารถที่จะต่อยอดในอนาคต