สโมสรดรตารีอีคลับภาค3340 และสโมสรโรตารีเขาสอยดาว จัดอบรมสุขอนามัย วัยเจริญพันธุ์ ให้แก่เด็กหญิง ตามแนวเขตชายแดนไทย กัมพูชา

สโมสรดรตารีอีคลับภาค3340 และสโมสรโรตารีเขาสอยดาว จัดอบรมสุขอนามัย วัยเจริญพันธุ์ ให้แก่เด็กหญิง ตามแนวเขตชายแดนไทย กัมพูชา

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สโมสร E-club ภาค 3340 สโมสรโรตารีเขาสอยดาว และ บริษัท Mitsubishi ได้ร่วมจัดกิจกรรม ‘ EMPOWERING GIRLS. สุขอนามัย วัยเจริญพันธุ์ ให้แก่เด็กหญิง ตามแนวเขตชายแดนไทย กัมพูชา ที่โรงเรียนบ้านสวนส้ม อ. สอยดาว จันทบุรี เพื่อให้ความรู้ด้านสุขอนามัยวัยเจริญพันธุ์ กับเด็กหญิง ช่วงอาย10ปี-12ปี จำนวน60 คน ซื่งเป็น โรงเรียน ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา คุณหมอ วิทยากร 2ท่าน ได้สอนสุขอนามัย การดูแล ตัวเอง และวิธีการใช้ผ้าอนามัยและมอบผ้าอนามัย พร้อมทั้งยา ให้เด็กนักเรียน และ น้ำอาหาร ไอติม ขนม ไก่ kfc ไป มอบให้ เด็กนักเรียนหญิง บรรยาการ เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งในเรื่องวิชาการ และสันทนาการ