สโมสรโรตารี อี-คลับ ภาค3340 ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย นำนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าร่วมงาน เดินแบบผ้าไทย เปิดเมืองเพนียด

สโมสรโรตารี อี-คลับ ภาค3340 ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย นำนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าร่วมงาน เดินแบบผ้าไทย เปิดเมืองเพนียด

เมื่อวันที่26สิงหาคม 2566 สโมสรโรตารี อี คลับ ภาค3340 ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เสริมพลัง เยาวสตรี เสริมสร้างบุคลิกภาพ เพิ่มความมั่นใจ ในการกล้าแสดงออก นำนักเรียนแลกเปลี่ยนในเขต2 จันทบุรี จำนวน 4 ท่าน จาก 4 ประเทศ มีน้องมะปี๊ด จาก อเมริกา น้องสายไหม จากสเปน น้องมะปราง จากเบลเยี่ยม และน้องจันเจ้า จากฝรั่งเศส เข้าร่วมงาน เดินแบบผ้าไทย เปิดเมืองเพนียด สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น
#RYE #EmpoweringGirls #สโมสรโรตาอีคลับ3340