สโมสรโรตารีอีคลับภาค3340 จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปล่อยปู สู่ธรรมชาติ

สโมสรโรตารีอีคลับภาค3340 จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปล่อยปู สู่ธรรมชาติ

สโมสรโรตารีอีคลับภาค3340จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ Empowering girls ครั้งที่2 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2566 ที่หน่วยส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์ศึกษา การพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบน ตามพระราชดำริ โดยการปล่อยปูดำสู่ธรรมชาติ จำนวน 300ตัว เข้าสู่ธนาคารปู สามารถแพร่พันธุ ได้ถึง 150 ล้านตัว เป็นการสร้างจิตสำนึกและฝึกให้เยาวชนอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ ในครั้งที่ 2 นี้ ทางสโมสรได้ เล็งเห็นศักยภาพของน้องนักเรียนแลกเปลี่ยน จึงให้ น้องมาช่วยเป็น supporters ช่วยเหลือน้องๆเยาวชน ซื่งน้องทำได้อย่างยอดเยี่ยม มาก กิจกรรม ทาง โครงการเรามี3ครั้งใน1ปี ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ1ปี และในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม กิจกรรม วันนี้รวมทั้งสิ้น 70 คน ใช้งบไปทั้งสิ้น 4600 บาท