สโมสรโรตารีอีคลับภาค3340จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน

สโมสรโรตารีอีคลับภาค3340จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน

สโมสรโรตารีอีคลับภาค3340จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ครั้งที่2 ภายใต้โครงการ Empowering girls ในวันอาทิตย์ ที่17ธันวาคม 2566 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม อนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ มีเยาวชนและผู้ปกครองร่วมงาน67คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติในการอนุรักษ์ป่าชายเลน และกิจกรรมปิดท้าย พายเรือคายัก สำรวจ ธรรมชาติ เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม สนุกพร้อมทั้งรับความรู้ และจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม