สโมสรโรตารีแก่นคูณลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปกรณ์บริโภค ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ติดเชื้อโควิด-19

สโมสรโรตารีแก่นคูณลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปกรณ์บริโภค ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สโมสรโรตารีแก่นคูณ นำโดย นย.โตบูรพา สิมมาทันและคณะ ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปกรณ์บริโภค ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือจากกรณีเด็กนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ซึงต้องรักษาพยาบาลที่ศูนย์ฯ พร้อมให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน