สโมสรโรตารีเขาสอยดาวร่วมกิจกรรมวันเด็กกับเทศบาลทรายขาว

สโมสรโรตารีเขาสอยดาวร่วมกิจกรรมวันเด็กกับเทศบาลทรายขาว

สโมสรโรตารีเขาสอยดาว นำโดย นายกสโมสร วัชรลักษณ์ ตากใบ และมวลมิตรสมาชิก ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับเทศบาลทรายขาว อ.สอยดาว ณ โรงเรียนบ้านประตง