สโมสรโรตารีกระสังบุรีรัมย์มอบแว่นสายตา แด่ผู้ใหญ่ในชุมชน

สโมสรโรตารีกระสังบุรีรัมย์มอบแว่นสายตา แด่ผู้ใหญ่ในชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. สโมสรโรตารีกระสัง ดำเนินโครงการมอบแว่นสายตา แด่ ชุมชนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านกันทรารมย์ และ บ้านกะน็อบ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง ณ. หอประชุมโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ โดยมี ผวภ. วิโรจน์ พิพัฒน์ชัยศิริ ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล เป็นประธานในการมอบครั้งนี้ครับ