นี่คือโพสแรกของภาพกิจกรรม

นี่คือรายละเอียดของโพสแรกภาพกิจกรรมกรุณาแก้ไขให้ถูกต้องหรือลบทิ้งซะ