สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช ทำกิจกรรมมอบเครื่องช่วยการได้ยิน

สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช ทำกิจกรรมมอบเครื่องช่วยการได้ยิน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช ร่วมกับสโมสรโรตารีชาดอล รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งมอบ.. 1. มุ้งกันยุง ,ข้าวสาร ,หน้ากากอนามัย จำนวน 150 ชุด 2. เครื่องช่วยการได้ยิน จำนวน 10 เครื่อง 3. ตู้กันเชื้อเพื่อตรวจคัดครองโคโรนา 19 จำนวน 7 ตู้ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 75,000 บาท ให้กับผู้ขาดแคลนในเขตชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดนครราชสีมา