สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราชจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่สวนสัตว์

สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราชจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่สวนสัตว์

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช ได้ทำกิจกรรมในชื่อโครงการ “เรามาบอกรักแม่” ที่สวนสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้คู่แม่ลูก เช่น การระบายภาพสีต่างๆ และเกมส์ตอบคำถาม มีการมอบรางวัลต่างๆ และ ขนม เช่น ไอศรีมให้เด็กๆ นอกจากนั้นยังมีการมอบรถจักรยานให้กับโรงเรียนจำนวน 24 คัน เพื่อให้นักเรียนบางคนที่มีที่อาศัยอยู่ไกลสถานศึกษาได้ยืมต่อไป