สโมสรโรตารีคุณหญิงโม โคราช ทำกิจกรรม เรามาบอกรักแม่ให้เด็กๆ

สโมสรโรตารีคุณหญิงโม โคราช ทำกิจกรรม เรามาบอกรักแม่ให้เด็กๆ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช ได้ทำกิจกรรมในชื่อโครงการว่า ” เรามาบอกรักแม่ ” ที่สวนสัตว์ จ.นครราชสีมา โดยจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคู่แม่และลูก เช่น การระบายภาพสีต่างๆ และเกมส์ช่วยกันตอบคำถาม เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในสวนสัตว์ และจ้ดมอบรางวัลพร้อมขนม-ไอศรีมให้เด็กๆ.. โอกาสนี้ได้จัดมอบรถจักรยานให้กับโรงเรียนจำนวน 24 คัน เพื่อให้นักเรียนบางคนที่อยู่ไกลได้ยืมเรียนต่อไป