สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช มอบอาหารคาว-หวาน และเครื่องดื่มต่างๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช มอบอาหารคาว-หวาน และเครื่องดื่มต่างๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช ได้ร่วมกันส่งมอบอาหารคาว-หวาน พร้อมเครื่องดื่มต่างๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลโชคชัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวิกฤตโรคระบาดโควิท 19 นี้