สโมสรโรตารี คุณหญิงโม-โคราชมอบสิ่งของจำเป็น เครื่องป้องกัน และ ชุด PPE สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม

สโมสรโรตารี คุณหญิงโม-โคราชมอบสิ่งของจำเป็น เครื่องป้องกัน และ ชุด PPE สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 สโมสรโรตารี คุณหญิงโม-โคราช นำโดย นย.จิรนันท์ จงเจริญใจ ทำกิจกรรมโครงการ “เราจะสู้ไปด้วยกัน” สนับสนุนการเปิดโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา มอบ ตู้ลิ้นชักเก็บของ 100 ตู้ ชุด PP 150 ชุด อุปกรณ์ป้องกันอื่น 300 ชิ้น สบู่อนามัย 100 ก่อน มูลค่าโครงการ 75,000 บาท