สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช มอบชุด PAPR และ สบู่อนามัยเพื่อใช้ในทางแพทย์ให้กับ รพ.มหาราช และ รพ.เทพรัตน์

สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช มอบชุด PAPR และ สบู่อนามัยเพื่อใช้ในทางแพทย์ให้กับ รพ.มหาราช และ รพ.เทพรัตน์

วันที่ 6 กันยายน 2564 สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช ภาค 3340 ภายใต้การนำของท่านนายก จิระนันท์ จงเจริญใจ และคณะสมาชิกได้ร่วมกันส่งมอบชุด PAPR จำนวน 4 ชุด พร้อมสบู่อนามัยเพื่อใช้ในทางแพทย์ให้กับ รพ.มหาราช และ รพ.เทพรัตน์ จ.นครราชสีมา