สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช ส่งมอบเครื่อง PAPR ให้กับโรงพยาบาล

สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช ส่งมอบเครื่อง PAPR ให้กับโรงพยาบาล

วันที่ 14 กันยายน 2564 สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช ภาค 3340 ภายใต้การนำของท่านนายก จิระนันท์ จงเจริญใจ พร้อมสมาชิก และ Rotary Club of CHARDON , OHIO USA. D.6630 ได้ร่วมกันส่งมอบเครื่อง POWERED AIR PURIFYING RESPIRATER (PAPR) จำนวน 9 เครื่อง มูลค่า 117,000 บาท เพื่อใช้ในทางแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลเทพรัตน์ และ โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา