สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช มอบเสื้อเพื่อช่วยรณรงค์การบริจาคเลือด เนื่องในวันโปลิโอโลก

สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช มอบเสื้อเพื่อช่วยรณรงค์การบริจาคเลือด เนื่องในวันโปลิโอโลก

24 ตุลาคม 2565 ทนพญ.ศิริลักษณ์ เพียกขุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย และคุณปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช รับมอบเสื้อยืดโครงการ End Polio Now จากสโมสรโรตารี่คุณหญิงโม-โคราช นำโดย คุณลัดดา ศิริรุ่งเรืองไกร นายกสโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช และสมาชิกทั้งนี้เพื่อให้ภาคฯ ได้นำเสื้อไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดหาโลหิต และร่วมให้ผู้บริจาคโลหิต ร่วมรณรงค์โครงการ End Polio Now มุ่งมั่นที่จะกำจัด โปลิโอ ให้หมดไปจากโลก ตามความมุ่งมั่นของโรตารีสากล โอกาสนี้สมาชิกยังได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ณ ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ชั้น LG เทอร์มินอล 21 โคราชด้วย