สโมสรโรตารีคุณหญิงโม- โคราช มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สโมสรโรตารีคุณหญิงโม- โคราช มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น. ณ ค่ายสุรนารี สโมสรโรตารีคุณหญิงโม- โคราช มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยผ่านกองทัพภาคที่ 2 รวมมูลค่า 50,000 บาทถ้วน