สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช บริจาควีลแชร์และที่นอนลมให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในเขตตำบลจอหอ

สโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช บริจาควีลแชร์และที่นอนลมให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในเขตตำบลจอหอ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00-15.30 น.ณ อบต.จอหอ นย.ลัดดา ศิริรุ่งเรืองไกร พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรโรตารีคุณหญิงโม-โคราช บริจาควีลแชร์และที่นอนลมให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในเขตตำบลจอหอ