สโมสรโรตารีคุณหญิงโม- โคราช มอบพัดลมและแปรงสีฟัน ให้สถานสงเคราะห์คนชรา จำนวน 2 แห่ง

สโมสรโรตารีคุณหญิงโม- โคราช มอบพัดลมและแปรงสีฟัน ให้สถานสงเคราะห์คนชรา จำนวน 2 แห่ง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.สโมสรโรตารีคุณหญิงโม- โคราช มอบ 1.พัดลมจำนวน 7 เครื่อง มูลค่า 7,000 บาท 2.แปรงสีฟัน 120 ชุด มูลค่า 15,000 บาท มอบให้กับ 1.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมกรณ์(วัดม่วง) 2.สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์(โพธิ์กลาง) มีจำนวน 120 คน มีสมาชิกร่วมกิจกรรม 7 ท่าน