สโมสรโรตารีคุณหญิงโม- โคราชจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ในวันโรตารี มีน้ำใจให้ความรัก

สโมสรโรตารีคุณหญิงโม- โคราชจัดกิจกรรมให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ในวันโรตารี มีน้ำใจให้ความรัก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00-15.30น.ณ สวนสัตว์นครราชสีมาสโมสรโรตารีคุณหญิงโม- โคราชจัดกิจกรรมวันโรตารีสากล มอบความรักและกำลังใจให้เด็กนักเรียนโรงเรียนศึกษาคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมาได้สัมผัสธรรมชาติและชีวิตสัตว์โดยให้เด็กอ่านอักษรเบลเกี่ยวกับสัตว์และตอบคำถามรับรางวัลโดยมอบเงินผ้าเช็ดตัว/น้ำ/ขนม/นม/กระติกน้ำพานั่งรถรางดูสัตว์ต่างๆ เด็กๆมีความสุขมาก ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้มีการแบ่งปันสร้างความรักให้กับเด็กๆ จำนวนครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 43 คน 1.เลือนรางจำนวน 18 คน 2.บอดสนิท11 คน 3.คุณครู 14 คน