สโมสรคุณหญิง-โมโคราชมอบสิ่งของให้เด็กๆที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลและมอบเงินให้สวนสัตว์เพื่อสนับสนุนการดูแลสัตว์ เนื่องในวันโปลิโอโลก

สโมสรคุณหญิง-โมโคราชมอบสิ่งของให้เด็กๆที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลและมอบเงินให้สวนสัตว์เพื่อสนับสนุนการดูแลสัตว์ เนื่องในวันโปลิโอโลก

สโมสรคุณหญิง-โมโคราช นำโดยนายกชลลดา ศิริชัยคีรีโกศล และสมาชิกสโมสร ทำกิจกรรมเนื่องในวันโปลิโอโลกวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ดังนี้… 1. มอบอุปกรณ์สื่อสารการเรียนรู้ ตุ๊กตา ของเล่น นมกล่องและขนมให้กับเด็กๆ ที่เจ็บป่วยของโรงพยาบาลมหาราช นครราชสรมา รวมมูลค่า 16,000 บาท
2. มอบเงินจำนวน 20,000 บาท ให้กับสวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดูแลสัตว์ด้านอาหาร และวิตามินเสริม ในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ เนื้องในวันโปลิโอโลก
#สโมสรคุณหญิงโม_โคราช #โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา #สวนสัตว์นครราชสีมา #สรรค์สร้างความหวังโลก #CREATE HOPE in the WORLD