สโมสรโรตารีเกาะช้าง มอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow Nasal Cannular แก่โรงพยาบาล

สโมสรโรตารีเกาะช้าง มอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow Nasal Cannular แก่โรงพยาบาล

“ Together We Save Lives” สโมสรโรตารีเกาะช้าง ภาค 3340 ร่วมกับสโมสรโรตารีเกียวโต นอร์ธอีส ภาค 2650 ประเทศญี่ปุ่น มอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow Nasal Cannular รุ่น S- AIRVO 2 มูลค่า 200,000 บาท เครื่องที่ 1 แก่โรงพยาบาลเกาะช้าง ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี