สโมสรโรตารีเกาะช้าง มอบข้าวสารให้ผู้บริจาคเลือด เนื่องในวันโปลิโอโลก

สโมสรโรตารีเกาะช้าง มอบข้าวสารให้ผู้บริจาคเลือด เนื่องในวันโปลิโอโลก

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 สโมสรโรตารีในจังหวัด ตราด 3 สโมสร สโมสรโรตารีตราด สโมรโรตารีเกาะช้าง สโมสรโรตารีท่าเรือตราด ร่วมกันทำกิจกรรมวันโปลิโอโลก 2022 โดยมอบข้าวสารคนละ 3กิโล แก่ผู้บริจาคเลือด ทุกท่าน ณ โรงพยาบาลตราด โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดเป็นผู้มารับมอบข้าวสาร