สโมสรโรตารีโคราช มอบถังบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

สโมสรโรตารีโคราช มอบถังบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายสมพงษ์ จันทรมณี นายกสโมสรโรตารีโคราช มอบหมายให้ อน.วารุณี คูประทุมศิริ และรทร.วิมลพรรณ บุญประสาทสุข นำถังน้ำบรรจุของอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย “โครงการถังน้ำใจ จากสโมสรโรตารีโคราช” ไปมอบให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ขัดสน พิการยากไร้ เขตอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 12 รายค่ะ