สโมสรโรตารีโคราชมอบรถแอมบูแลนซ์ให้กับโรงพยาบาลเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา

สโมสรโรตารีโคราชมอบรถแอมบูแลนซ์ให้กับโรงพยาบาลเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางพรรณธิดา โรจน์วรรณสินธุ์ ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล เดินทางร่วมกิจกรรม ” โรตารีมอบรถแอมบูแลนซ์ ” ให้กับโรงพยาบาลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และมีอดีตผู้ว่าการภาคศิริ เอี่ยมจำรูญลาภ ประธานมูลนิธิ Foundation, อดีตผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากลมารวย จินตบัณฑิตวงศ์ ร่วมกิจกรรมส่งมอบโครงการครั้งนี้ โดยนางวารุณี คูประทุมศิริ นายกสโมสรโรตารีโคราช เป็นประธานโครงการ และมวลมิตรสมาชิกร่วมส่งมอบ สำหรับผู้จัดทำโครงการที่น่าชื่นชมให้กับสังคมครั้งนี้ประกอบด้วย สโมสรโรตารีโคราช ภาค 3340 สโมสรโรตารีธนบุรี , สโมสรโรตารีกรุงเทพ สยามมินทร์ ภาค 3350 และสโมสรโรตารีโอซาก้าชินไซบาชิ ภาค 2660 จากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมมอบรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลเสิงสา การทำโครงการครั้งนี้ ใช้เงินโครงการทุนสมทบมูลนิธิโรตารี มูลค่า 2,400,000.00 บาท (US$76,363)