สโมสรโรตารีโคราช มอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ให้กับโรงพยาบาลเสิงสาง

สโมสรโรตารีโคราช มอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ให้กับโรงพยาบาลเสิงสาง

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายกวารุณี คูประทุมศิริ นายกสโมสรโรตารีโคราช และสมาชิกสโมสร ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ให้กับโรงพยาบาลเสิงสาง ครั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการทุนสมทบ มูลนิธิโรตารี Rotary Humanitarian Project GG #2230192 SPONSORED BY THE ROTARY FOUNDATION DISTRICT DESIGNATED FUND: D.2660, D.3350 International Partner : RC of Osaka Shinsaibashi District 2660 District 2660 [image: 🇯🇵] (สโมสรโรตารีธนบุรี) สโมสรที่ร่วมโครงการ : RC of Korat District 3340 (สโมสรโรตารีโคราช) [image: 🇹🇭] มูลค่าโครงการ 174,000 บาท (US$ 4,971) ส่งมอบโครงการ 9 สิงหาคม 2565 Rotary Year : 2021-2022 โดยท่านรองสาธารณสุขจังหวัดนพ.วิญญู จันทร์เนตร(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง)และคณะบริหารร่วมรับมอบ พร้อมกันนี้ คุณลาวรรณ สหะสันติสุข สมาชิกสโมสรโรตารีโคราช ร่วมบริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ต่อไป