สโมสรโรตารีมหาสารคาม จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพปากและฟัน ให้ผู้สูงอายุ

สโมสรโรตารีมหาสารคาม จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพปากและฟัน ให้ผู้สูงอายุ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 สโมสรโรตารีมหาสารคาม นำโดย อน.อรวรรณ รทร.ชุติมา รทร.กัญญา และแอนน์หมอนวลนิตย์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพปากและฟัน ให้ผู้สูงอายุ ณ รพสต.หัวนาคำ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน 30 คน