สโมสรโรตารีหมากแข้งมอบที่นอนลมและเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

สโมสรโรตารีหมากแข้งมอบที่นอนลมและเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

วันนศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00น. สโมสรโรตารีหมากแข้ง นำโดย อน.รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ รทร.ธัญญารัตน์ เปรมอนันต์ และ รทร.นันธิกานต์ สว่างรุ่งเรืองกิจ
ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม จ.อุดรธานี และ กองสวัสดิการ อบต.บ้านผือ
สโมสรโรตารีหมากแข้ง ได้เคยลงพื้นที่ไป เยี่ยมนส.ชนิดา พรรัตน์ (น้องเล็ก) ที่พิการทางการเคลื่อนไหว ตั้งแต่อายุ2 ขวบ ปัจจุบันอายุ16ปี มาแล้วครั้งหนึ่ง และได้ทราบว่า น้องเล็กอาศัยอยู่กับคุณแม่ 2คน ในบริเวณบ้านญาติ แม่อาชีพรับจ้างทั่วไป ฐานะยากจน  คุณแม่ของน้องเล็ก ได้แจ้งความจำนงค์ ขอความอนุเคราะห์ ที่นอนลม 1หลัง มายังสโมสรโรตารีหมากแข้ง เพื่อการใช้ชีวิตประจำวัน น้องเล็กและผู้ดูแล จะได้สะดวกขึ้นในการดำรงชีพ และชีวิตจะมีความสุขขึ้น ท่านนายกTerry  Cayton และมวลมิตรโรแทเรียน  ยินดีให้ความช่วยเหลือที่นอนลม และได้รับการอนุมัติงบประมาณ
1.จัดซื้อที่นอนลม 1 หลัง
2. จัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิเช่นมาม่า ปลากระป๋อง  ไข่ไก่ นมกล่อง  ขนมปัง แป้ง แชมพู และแพมเพส