สโมสรโรตารีหมากแข้งมอบสิ่งของจำเป็น และขนม พร้อมมอบความสนุกสนาน แก่เด็กๆ บ้านอุดรธานี (บ้านเด็กหญิง อุดรธานี)

สโมสรโรตารีหมากแข้งมอบสิ่งของจำเป็น และขนม พร้อมมอบความสนุกสนาน แก่เด็กๆ บ้านอุดรธานี (บ้านเด็กหญิง อุดรธานี)

โครงการเยาวชนจิตอาสา
 สโมสรโรตารีหมากแข้ง   กิจกรรมแรก เริ่มขึ้นแล้ววันนี้ 10/9/66

เปิดกิจกรรมแรก : มอบสิ่งของจำเป็น และขนม พร้อมมอบความสนุกสนาน แก่เด็กๆ บ้านอุดรธานี (บ้านเด็กหญิง อุดรธานี) โดยเยาวชนจิตอาสา จำนวน 36 คน กิจกรรมในครั้งนี้ เยาวชนในโครงการได้เรียนรู้การทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ในแบบของโรตารี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต

เยาวชน พร้อมผู้ปกครองผู้ร่วมโครงการทุกคนต่างมีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้ สร้างความรู้สึกยินดีแก่คณะกรรมการสโมสรโรตารีหมากแข้ง อย่างมาก เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำโครงการอื่นๆต่อไปในอนาคต