สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อยที่รับบริจาคอวัยวะ และโลหิต

สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อยที่รับบริจาคอวัยวะ และโลหิต

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฏาคม 2565 สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น นำโดย นายกนันฐิยา สิริกาญธนานันท์ และทีมบริหารสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยเพื่อขอรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อยที่รับบริจาคอวัยวะ และโลหิต โดยมีผู้มาลงทะเบียนบริจาค ทั้งสิ้น 126 คน ผ่านกระบวนการที่สามารถบริจาคได้จริงจำนวน 93 คน ได้ปริมาณเลือดครั้งนี้ จำนวน 37,200 ซีซี ถือว่าเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่มอบให้แก่สังคมอย่างยิ่ง ครั้งนี้ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายหลายองค์กร ในจังหวัดขอนแก่น ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้