สโมสรโรตารีมิตรภาพ ขอนแก่น นำขนม ของว่าง น้ำดื่ม ร่วม 500 ชิ้นให้แก่ประชาชน

สโมสรโรตารีมิตรภาพ ขอนแก่น นำขนม ของว่าง น้ำดื่ม ร่วม 500 ชิ้นให้แก่ประชาชน

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10:00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สโมสรโรตารีมิตรภาพ ขอนแก่น นำโดย นายกกรรณิการ์ อุดมวงษ์กุล พร้อมสมาชิก ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชุม เพื่อชาวขอนแก่น ได้นำขนม ของว่าง น้ำดื่ม ร่วม 500 ชิ้นจากสมาชิกผู้มีจิตศัทธา แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมรับบริการ ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่