สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร ทำกิจกรรมต้านภัยโควิด19

สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร ทำกิจกรรมต้านภัยโควิด19

เมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2563 สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร นำโดย

นย.มณีรัตน์ นวกุลกาญจนภาส มอบMASK จำนวน 500 ชิ้น  มุ้ง 20 หลัง  โลชั่นทากันยุง
 สเปรย์ฉีดกันยุง ในกิจกรรมสู้ภัยโควิท 19  โดยมี ท่านพรรณนิภา คนไว รองนายกเทศมรตรีเทศบาลอำเภอ ดอนตาล จ.มุกดาหาร ให้การรับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สู้
สถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโควิด 19 ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี