สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร มอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียง

สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร มอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียง

สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร
ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียง
ที่บ้านนาคำน้อย อำเภอเมือง จังหวัด มุกดาหาร จำนวน 2 ราย